انواع شبکه

به طور مرسوم شبکه­ها را براساس وسعت و توپولوژي دسته بندي مي کنند.

 

 انواع شبکه از جنبه وسعت

1- شبکه محلي يا Local Area Network, LAN

2- شبکه گسترده يا Wide Area Network, WAN

شبکه محلي نوعي از شبکه است که از لحاظ محيط ، محدود ميباشد. براي نمونه سايت آموزشي يک دانشگاه يک نمونه از شبکه محلي است. شبکه اترنت يا Ethernet يک نمونه آشنا از شبکه محلي است که در ادامه نصب و برپائي آن تشريح خواهد شد.
در شبکه گسترده، کامپيوترهاي موجود در اين نوع شبکه محدود به منطقه خاصي نيستند. شبکه­هاي بانکي که در کل کشور پراکنده اند يا اينترنت نمونه­هاي آشنائي از شبکه گسترده مي باشند.

 

 انواع شبکه از جنبه توپولوژي

  1. شبکه خطي يا Bus
  2. شبکه ستاره­اي يا Star
  3. شبکه حلقه­اي يا Ring
  4. شبکه سرند يا Mesh

 

 

 

 توپولوژي باس يا Bus Topology

در اين نوع از اتصال فيزيکي شبکه از کابلهاي هم محور يا Coaxial استفاده ميشود. کابلهاي coaxial (همان سيم آنتن تلويزيون) که در شبکه باس بکار ميرود دو نوع کلي دارد : Thin و Thick که نوع دوم ديگر استفاده نميشود. براي اتصال اين کابل به کارت شبکه از کانکتور هاي BNC و T connector استفاده ميشود حداکثر طول کابل در شبکه Thin net برابر ۱۸۵ متر و در شبکه Thick net برابر ۵۰۰ متر است. در صورتي که طول کابل بيشتر از مقدار تعريف شده باشد، به علت مقاومت موجود در کابل، جريان ايجاد شده در آن رفته رفته ضعيف شده به گونه اي که کامپيوتر مقصد قادر به تشخيص جريان نخواهد بود که به اين پديده Attenuation ميگويند. در اين شبکه وقتي کامپيوتري شروع به ارسال Data ميکند، جريان وارد کابل شده و در هر دو جهت پيش ميرود تا به انتهاي کابل برسد در اين فاصله جريان به تمام کامپيوترها ميرسد ولي تنها کامپيوتر مقصد از آن استفاده ميکند. وقتي جريان به انتهاي کابل برسد برگشت پيدا ميکند (Bouncing) و با جريان داخل سيم تداخل پيدا ميکند(collision رخ ميدهد). براي جلوگيري از بروز چنين مشکلي در انتهاي کابل از Terminator استفاده ميکنيم که در واقع مقاومتي است که در Thin net معادل ۵۰ اهم و در Thick net برابر ۷۵ اهم ميباشد. حد اکثر تعداد کامپيوترها در شبکه Bus برابر ۳۰ عدد ميباشد. مشکل اصلي اين پيکربندي اين است که اگر يک مشکل کوچک در يکي از کانکتورها، ترميناتور يا کابل شبکه وجود بيايد کل شبکه بهم ميريزد شبکه (done) ميشود.

 

شبکه ستاره­اي يا Star

در اين نوع topology از يک وسيله مرکزي براي کابل کشي استفاده ميشود که هاب يا تمرکز دهنده (concentrator) ناميده ميشود در يک شبکه star هر يک از کامپيوترها توسط يک کابل مجزا به هاب وصل مي شوند .اغلب LAN هاي ايترنتي امروزي از اين topology استفاده مي کنند. اولين مزيت star topology اين است که به دليل اينکه هر کامپيوتر با کابل جداگانه اي با هاب متصل ميشود، اول اينکه تحمل خطا در چنين شبکه هاي بالاتر است و ديگر اين که اگر يک کابل يا کانکتور دچار مشکل شود فقط ان سيستمي که با ان کابل يا کانکتور دچار مشکل بوده تحد تاثير قرار ميگيرد و ديگر اسيبي به کل شبکه نميرساند ، بر خلاف bus. عيب اين Topology در نياز به سخت افزار اظافي يعني هاب ميباشد و اگر هاب دچار مشکل شود کل شبکه done ميشود که البته چنين مشکلي به ندرت پيش مي آيد.

 

 شبکه حلقه­اي يا Ring

در اين نوع پيکربندي هر کامپيوتر منطقاً به کامپيوترهمسايه خود متصل است مانند شبکه­هاي bus اما با اين تفاوت که در اين نوع شبکه بجاي اينکه دو انتهاي کابل شبکه بسته باشد به همديگر متصل ميشوند و يک حلقه را تشکيل ميدهند به اينصورت که سيگنالي که از يک کامپيوتر توليد شده است بعد از گذر از تمام کامپيوترها دوبره به کامپيوتر توليد کننده بر مي گردد و خودش ان را از شبکه حذف مي کند. البته اين پيکربندي حلقه يک ساختار منطقي است نه فيزيکي، به عبارت ساده تر حلقه در سيم کشي شبکه وجود دارد نه کابل کشي آن.

 

 شبکه سرند يا Mesh

در اين نوع شبکه تمامي کامپيوترها با يکديگر رابطه مستقيم دارند. توضيح بيشتر در مورد اين شبکه­ها از حوصله اين جزوه آموزشي خارج است.

 

 تجهيزات سخت افزاري شبکه

1- کارت شبکه
2- هاب يا سوئيچ (Hub or Switch)
3- کابل يا محيط انتقال

 

 انواع کارت شبکه

برخي مهمترين مارکهاي کارت شبکه عبارتند از: Compex – 3Com – Dlink – Acton – Acorp – Compack
کارتهاي شبکه از نظر سرعت 10و 100 يا 1000 مگابايت بر ثانيه(mg/s) هستند. اکنون همه مادربوردها داراي کارت شبکهonboard  هستند و نيازي به خريداري کارت شبکه نيست.

 

 هاب و سوئيچ

هاب گذرگاهي است که پايانه­ها و سوکت­هاي هر کامپيوتر عضو شبکه به آن وارد مي­شود و زماني استفاده مي­شود که بيش از دو کامپيوتر را شبکه کنيم. سوئيچ نيز يک نوع هاب پيشرفته است.

 

 انواع کابل شبکه

  1. کابل کواکسيال يا Coaxial
  2. کابل هاي زوجي يا هشت سيمي
  3. فيبر نوري

لازم به توضيح است در يک شبکه وايرلس رسانه انتقال هوا است و امواج در هوا پراکنده مي شوند.